Societatea noastra se adreseaza societatilor comerciale, PFA-urilor, cabinetelor de avocati, notari, medici, profesionistilor din toate domeniile.

Contabilitate in partida dubla si simpla

 • Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii in partida dubla, cat si in partida simpla;
 • Evidenta analitica si evidenta sintetica a clientilor si a furnizorilor;
 • Evidenta imobilizarilor si calculul amortizarii;
 • Intocmirea de rapoarte financiare si contabile la cerere, conform legislatiei in vigoare;
 • Efectuarea inventarierii periodice si constatarea diferentelor pozitive sau negative;
 • Elaborarea balantei de verificare lunara;
 • Intocmirea si inregistrarea notelor de de receptie si a bonurilor de consum;
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, cartea mare si a jurnalelor de TVA;
 • Efectuarea contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor;
 • Intocmirea de proceduri si politici contabile specifice fiecarui client;
 • Prelucrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale firmei, cat si in relatiile cu investitorii, creditorii, clientii, institutiile publice si alti utilizatori;
 • Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
 • Intocmirea verificarea si certificarea bilantului contabil si a raportarilor contabile, inclusiv situatii financiare interimare;

Servicii fiscalitate

 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
 • Optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legile in vigoare;
 • Calcularea obligatiilor de plata si intocmirea documentelor de plata necesare pentru plata acestora;
 • Impozitul pe venit si impozitul pe profit;
 • Verificari cu caracter fiscal a calculului si varsarii impozitelor (tva, impozit pe profit, impozitul pe venitul microintreprinderii, impozit specific);
 • Consultanta in identificarea si aplicarea facilitatilor fiscale prevazute de legislatia in vigoare;
 • Furnizarea operativa a celor mai recente modificari ale actelor normative cu caracter fiscal si a posibilitatilor de valorificare a acestor informatii in activitatea clientilor;
 • Asistenta la intocmirea declaratiilor de impozite si taxe, inclusiv pentru persoane fizice;
 • Studii si analize privind oportunitatile create de legislatia fiscala si contabila;
 • Reprezentarea clientilor in relatiile cu autoritatile fiscale;
 • Asistenta in cadrul controalelor efectuate de ANAF si alte organe de control de natura fiscala;

Resurse umane si salarizare

 • Calculul salarial si intocmirea statelor de plata pe baza datelor angajaților și a orelor lucrate conform pontajului.
 • Raportul de contribuții salariale lunare datorate către bugetul de stat;
 • Generarea declarațiilor corespunzatoare taxelor salariale;
 • Generarea fluturaselor necesare plății salariilor in cash sau in card.
 • Depunerea online a declarațiilor corespunzatoare taxelor salariale.
 • Intocmirea contractelor de munca si a actelor aditionale subsecvente,
 • Intocmirea deciziilor privind contractele de munca;
 • Intocmirea regulamentului de ordine interioara;
 • Intocmirea fiselor de post si a altor documente specifice;
 • Actualizarea conform legislatiei a informațiilor în soft-ul REVISAL.
 • Eliberarea de adeverințe si documente necesare angajaților.
 • Generarea tuturor documentelor de personal;
 • Serviciul de administrare a dosarelor de personal;
 • Asistenta in cadrul controalelor efectuate de Inspectia Muncii;

Alte servicii de consultanta

Servicii de consultanta juridica

 • Consultanta privind procedura de incepere a unei afaceri in Romania;
 • Consultanta privind actele necesare inregistrarii unei societati in Romania;
 • Intocmirea dosarului pentru inregistrarea societatii in evidenta Registrului Comertului;
 • Inregistrarea la Registrul Comertului a oricaror modificari efectuate de catre actionariat in structura si/sau organizarea societatii;
 • Modificarea actului constitutiv al societatii;
 • Schimbarea denumirii, a formei juridice sau a sediului societatii;
 • Majorarea sau reducerea capitalului social;
 • Excluderea sau retragerea partilor sociale si/sau actionarilor;
 • Cesiunea partilor sociale;
 • Numirea, revocarea si schimbarea administratorilor;
 • Intreruperea temporara a activitatii;
 • Consultanta pentru efectuarea operatiuniilor de divizare, fuziune, lichidare;
 • Reprezentarea societatii in instanta, in cazul unor litigii de natura financiar – contabila si/sau fiscal;
 • Inregistrarea la Registrul Comertului a declaratiilor privind beneficiarul real;
 • Inregistrarea prelungirii valabilitatii sediului social si/sau a sediilor secundare.

Servicii de consultanta in acordarea de fonduri nerambursabile

 • Mron Marketing propune solutii complete de informare, aplicare si implementarea proiectelor folosind solutii de finantare europeana prin programele operationale accesibile in Romania, cat si pe un numar de alte programe de finantare (fonduri transfrontaliere, linii deschise la nivelul Uniunii Europene, fonduri de investii, finantari bancare).
 • Serviciile Mron Marketing acopera in intregime procedurile necesare pornind de la stadiul de idee pana la stadiul de implementare.
 • Pornim impreuna cu dumneavoastra in identificarea celei mai bune solutii, pregatim cererea de finantare (plan de afaceri, analiza economico-financiara, anexe) care poate cuprinde sau nu proiectare tehnico-economica, sustinem cererea de finantare in relatia cu autoritatile si realizam in intregime procedurile de implementare (consultanta privind achizitiile publice, dosarele de plata, studiile de progres).